FANDOM


Ang Anghel sa Impiyerno ( Ang Manulunda sa Sulad)Edit

Ang tema ng kuwentong "Ang Anghel sa Impiyerno" ay tungkol sa pagkukunwari ng mga lalaki tulad ni Rocelo. Dagdag pa ang maling pagtingin o pananaw tungkol sa mga kababaihang mananayaw sa kabaret tulad ni Sonia, bilang mga babaeng nagsasamantala sa makamundong pagnanasa ng kalalakihan. Inilarawan din ang libog at kahayukan ng mga suki sa kabaret na pumipila upang makasayaw ang mga babaeng magaganda. Ngunit sa kabila ng mababang pagtingin sa mga mananayaw sa kabaret ay ninanasa parin sila ng mga kalalakihan. May paglalantad din ng bulok na moralidad ng karakter na si Rocelo.

At Ako'y Inanod (Ug Gianod Ako)Edit

Ang tema naman ng kuwentong "At Ako’y Inanod" ay tungkol sa kahinaan ng mga kalalakihan sa mga babae. Ang mga lalaki ay hindi nabubuhay ng walang babae at kahit anong gawin nilang iwas ay hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili. Binanggit din sa kuwento na ang mga kababaihan ay maituturing na sagabal sa lahat ng bagay. Nagiging sanhi ng tukso at walang naidudulot na maganda sa buhay ng lalaki sapagkat sila ang nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay at pagkakaibigan. Mayroong pagpapahalaga sa pagkakaroon ng kaibigan at pagbibigay ng pang-unawa. Ang kaibigan ay walang nais na lalong mapasama ang kanilang mga kaibigang naliliko ng landas at bukal sa kalooban ang pagtulong nito.

Si Manang Merin at Ang Turumpo( Si Manang Merin ug ang Kasing)Edit

Ang tema ng huling kuwento na “ Si Manang Merin at ang Turumpo” ay ang paggamit sa kahinaan ng babae upang makuha ng isang lalaki ang puri nito. Ginamit ng lalaki ang pag-ibig upang makuha lamang niya ang kanyang kagustuhan. At dahil sa pag-ibig ay ibinigay ng babae ang ninanais ng lalaki. Umiyak si Merin dulot ng pagkawala ng kanyang puri dahil sa pagmamahal niya kay Abi. Ipinapakita sa kwento kung paano naapi ang babae sa pamamagitan ng panggigipit ng mga kalalakihan sa mga ito. Isa rin ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na importante sa pamumuhay ng mga tao dahil sa kahirapana sapagkat ang dalawang bata ay kumuha ng niyog kahit na ito ay pinagbabawal sapagkat gagawin itong kopra. Hindi dapat nag-aaksaya ng mga bagay-bagay para sa pansariling interest. Mahalaga rin ang gabay o pagbabantay ng mga magulang sa kanilang mga anak upang hindi ito napapahamak at nababantayan ang mga kilos nito kung may mali bang ginagawa at maaari nilang itama.