FANDOM


Si Marcel Navarra ay isang tanyag na manunulat noong 1930, mula sa pasipikasyon ng mga Amerikano hanggang sa ikalawang digmaan ay lantaran niyang ibinunyag sa kanyang mga akda ang mga nararanasang hirap ng kanyang mga kababayan. Ipinanganak siya sa Tuyom isang baryo sa Carcar, Timog Cebu noong 2 Hunyo 1914. Dito siya lumaki at dito rin siya yumao noong 28 Marso 1984. Halos buong buhay niya ang inilaan sa pagsusulat ng higit na 80 maikling kuwento at pagsisilbi sa patnugutan ng iba’t ibang magasin. Sa panahon ng digmaan, mula sa pagta-trabaho sa Maynila ay bumalik sa Tuyom si Navarra at doo’y nag-asawa’t nagkaanak ng siyam. Pagkatapos niyang isulat ang “Si Zosimo” noong 1955, huminto na sa pagsusulat si Navarra. Ngunit naging aktibo siya sa iba pang gawaing pampanitikan.